Provincies zijn niet van plan “in een hoekje te kruipen”

Binnen enkele weken mogen de provinciebesturen dan een belangrijk deel van hun bevoegdheden verliezen, de provinciebesturen zijn niet van plan van “in een hoekje te gaan zitten”. Dat zegt Raymond Van Loock (rechts op de foto,red.), directeur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP). De VVP heeft een ‘ambitienota’ klaar waarin de provinciebesturen zich willen opwerpen als “streekmotor tussen het gemeentelijke en het Vlaamse niveau”.

Op 1 januari 2018 is het officieel zo ver. Vanaf dan mogen de Vlaamse provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden (denk aan jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn) meer uitoefenen. Die bevoegdheden moeten tegen dan verhuisd zijn naar de lokale besturen of naar het Vlaamse niveau. De provincies houden wel hun grondgebonden bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld op het vlak van milieu, ruimtelijke ordening en landbouw. Die afslanking van de provincies is een beslissing van de Vlaamse regering.

VVP-directeur Raymond Van Loock steekt niet onder stoelen of banken dat het een moeilijk jaar was voor de Vlaamse provincies. “Het afgelopen jaar was voor het provinciaal bestuursniveau niet erg succesrijk. De afslanking van de provincies heeft een zware stempel gedrukt op de toekomstige werking van de provincies. Of het nu allemaal beter zal worden, valt af te wachten”, aldus Van Loock.

Maar de provinciebesturen zijn volgens Van Loock ook niet van plan om in een hoekje te gaan kniezen. “Volgend jaar zijn er provincieraadsverkiezingen en we wensen dan ook met een duidelijk profiel naar de kiezer te gaan”, klinkt het. Daarom heeft de VVP onder meer een ‘ambitienota’ opgesteld. “Het is tijd om uit het defensief te treden en werk te maken van de toekomst”, staat te lezen in die nota.

De provincies willen zich niet laten wegdrukken en willen zich profileren als “streekmotor tussen het gemeentelijke en het Vlaamse niveau”. “Als intermediair bestuur is het aan ons om onze taken op het vlak van de grondgebonden bevoegdheden maximaal ten uitvoer te brengen. Na de onzekerheid van de voorbije maanden is het aan de provincies om hun positie in te nemen tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse overheid”, luidt het.

De ambitienota moet volgens VVP-directeur Van Loock “een nieuwe start” zijn voor de provinciale besturen. De nota bevat een overzicht van de bevoegdheden die de provincies behouden en de rol die de provincies kunnen spelen in het uitoefenen van die bevoegdheden. “Het nieuwe takenprofiel geeft een overzicht van onze bovenlokale rol. Op basis hiervan gaan de vijf Vlaamse provincies de uitdaging aan om een efficiënt bovenlokaal beleid te voeren”, aldus Van Loock.

Original source: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/19/provincies-zijn-niet-van-plan–in-een-hoekje-te-kruipen-/

Tags:

Comments are closed