Brussel, maandag 29 januari 2018 – Voor het tweede jaar op rij selecteerde minister voor Duurzame Ontwikkeling , Marie Christine Marghem, een aantal ambassadeurs om het grote publiek warm te maken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. Zes organisaties – Joker, Natagora, VBO-FEB, VVSG, MOOOV en de krant Metro – zullen als  ‘SDG Voice 2018’ concrete acties opzetten om de SDGs te realiseren.

DE NATIONALE INSTEEK VAN EEN MONDIALE AGENDA

De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN Agenda 2030 moeten een wereldwijd actieplan vormen om onder meer armoede uit de wereld te helpen, ongelijkheid te bestrijden en klimaatverandering aan te pakken. Om deze doelstellingen in België te promoten duidt de minister van Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem voor het tweede jaar op rij, onder advies van haar administratie en een externe jury,  een aantal ambassadeurs of ‘SDG Voices’ aan.  Vanaf vandaag mogen Joker, Natagora, VBO-FEB, VVSG, MOOOV en de krant Metro zich  ‘SDG Voice 2018’ noemen.

DE SDG VOICES GAAN VOOR DUIDELIJKE  DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN

“Om tegen 2030 de SDGs waar te maken,  zijn de initiatieven van de SDG Voices onmisbaar. Ze informeren over de duurzaamheidsdoelstellingen én zetten burgers en ondernemingen aan tot actie” onderstreept minister Marie Christine Marghem. Deze campagne moet organisaties doen inzien dat ze hun inspanningen rond duurzaamheid kunnen verbeteren door de SDGs te integreren in hun strategie en hun algemene werking. Op individueel vlak wil ze mensen motiveren om mee te denken over hun bijdrage aan de duurzaamheidsagenda.

Een jury van experten heeft uit 31 kandidaten de volgende zes organisaties geselecteerd, die concrete acties rond de SDGs zullen ondernemen.

  • Joker laat reizigers hun favoriete SDG-spot ontdekken. SDG-spots zijn activiteiten, momentopnames, ervaringen of initiatieven die mensen op reis kunnen tegenkomen. Ze zijn overal op reis aanwezig en een win-win voor iedereen. De reiziger kan genieten van een fijne ervaring en tegelijkertijd ‘goed doen’ voor de lokale bevolking en de planeet. Binnenkort kan je je eigen favoriete SDG-spot delen met Joker door de #FindyourSDGspot uitdaging aan te gaan.
  • Natagora toont met videoreportages dat het beschermen van de natuur meer is dan het stereotiepe beeld van de gepassioneerde natuurliefhebber. Ze brengen onder meer landbouwers in beeld, maar ook  Belgische designers met een oog voor duurzaamheid.
  • Verbond van Belgische Ondernemingen –  Fédération des Entreprises de Belgique,  VBO-FEB, gaat peilen in hoe verre de bedrijfswereld de SDGs kennen en erachter staan. Hun doel is om concrete feedback te krijgen vanuit het veld zodat ze hun sensibiliseringcampagne kunnen bijsturen en een debat op gang te brengen tussen enerzijds  het management en anderzijds de werknemers en de jongeren.
  • Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG, zet met een pilootproject zijn schouders onder een lokale vertaling van de SDGs naar een coherent beleid voor duurzame ontwikkeling. De SDGs integreren in alle stappen van de beleidsplanning is een zeer intensief proces. Tegen 2020 treedt een nieuw meerjarenplan in voege bij alle Vlaamse gemeenten. VVSG wil graag dat dit nieuwe meerjarenplan bij de meeste gemeenten in lijn is met de SDGs. Een zesde van de Vlaamse steden en gemeenten wil meewerken aan het project.
  • MOOOV brengt cinema en SDGs samen in een aantal projecten op hun filmfestival en scholen. Ze organiseren studiedagen over diaspora-cinema en duurzame filmproductie in Vlaanderen. Ze zetten speeddates op tussen leerlingen en anderstalige nieuwkomers. En ze gaan de relevante SDGs linken aan hun films. Voor het begin van de film krijgen de kijkers met een filmpje en een pancarte uitleg over de SDGs.
  • Metro krant  lanceert dit jaar Metro Green. In deze bijlage zet Metro alle initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de kijker in de beide landstalen. Vanaf februari wordt er 17 weken lang wekelijks één pagina aan een SDG gewijd.

“Als we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN willen waarmaken, moet iedereen zich engageren. Dat zal niet gebeuren zonder de nodige informatie, bewustwording en goede voorbeelden. SDG Voices zijn er om iedereen te inspireren en aan te sporen om mee te helpen werken aan een duurzame toekomst.” zo benadrukt Dieter Vander Beke, directeur van het FIDO.

* * *

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) is verbonden met de Kanselarij van de Eerste Minister, maar staat onder de bevoegdheid van de Minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. De opdracht van het FIDO bestaat onder andere uit de beleidsvoorbereiding inzake duurzame ontwikkeling, de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling, en het ter beschikking stellen van expertise.

* * *

Meer informatie:

Meer informatie over de SDG Voices

Op onze website  vindt u van elke SDG Voice een beschrijving, een interview en filmpje.

U kunt ook contact opnemen met:

Original source: https://www.sdgs.be/nl/news/belgische-ambassadeurs-promoten-2018-duurzaamheidsagenda-2018

Tags: