22 maart 2018

AMS, Louvain School of Management, Universiteit Antwerpen, The Shift, Cifal Flanders, FIDO en ING België lanceerden op 22 maart 2018 het allereerste nationale onderzoek naar de toepassing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals SDG’s) in Belgische organisaties.

Pour la version française, voyez ci-dessous.

Door deel te nemen aan dit unieke nationale onderzoek draag je bij aan het in kaart brengen van het duurzaamheidslandschap in Belgische organisaties, en meer bepaald over de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Sinds de lancering in 2015 geraken de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) meer en meer ingeburgerd. Maar hoe staat het met de toepassing ervan in onze organisaties? Doe mee aan deze nationale bevraging en help ons dit in kaart te brengen.

Dit allereerste onderzoek in België is het startpunt van een wetenschappelijk verantwoorde analyse, die de basis vormt voor aanbevelingen, gericht naar zowel private als publieke organisaties. Tegelijkertijd kan je een benchmark maken en kijken hoe jouw sector scoort ten opzichte van andere relevante sectoren.

Waarom meedoen aan dit onderzoek?
Deelnemen vraagt 15 tot 20 minuten van je tijd en in ruil hiervoor:

  • krijg je een sectoroverzicht (benchmark) dat laat zien waar jouw sector scoort in vergelijking tot andere sectoren. Dit kan je helpen om nieuwe opportuniteiten te ontdekken;
  • ontvang je een persoonlijke uitnodiging voor het evenement waarop de volledige resultaten worden gepresenteerd;
  • draag je bij aan het allereerste Belgische wetenschappelijk onderzoek dat de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen binnen Belgische organisaties in kaart brengt.

Ik doe mee aan de SDG Barometer Belgium 2018.
Klik hier.

Deelnemen kan tot 10 april. Alle antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw naam en e-mailadres worden enkel gebruikt voor het opsturen van de resultaten en de uitnodiging.

Heb je nog vragen? Eva Geluk helpt je graag verder: eva.geluk@ams.ac.be


Baromètre des ODD 2018

En participant à cette enquête nationale unique, vous nous aidez à cartographier la durabilité au sein des organisations belges, et plus précisément la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

Depuis leur lancement en 2015, les 17 Objectifs de développement durable (ODD) sont de mieux en mieux intégrés. Mais qu’en est-il de leur application dans nos organisations ? Participez à notre enquête nationale et aidez-nous à en faire l’inventaire.

Cette enquête, la première en Belgique, est le point de départ d’une analyse scientifique, qui servira de base pour des recommandations à destination tant des organisations privées que publiques. Il vous sera dans le même temps possible de faire un benchmark et de voir comment votre secteur s’en sort par rapport à d’autres secteurs pertinents.

Pourquoi participer à cette enquête ?

Participer ne vous prendra que 15 à 20 minutes et vous permettra:

  • d’avoir un aperçu sectoriel (benchmark) qui vous montrera à quels niveaux votre secteur se distingue des autres. Cela peut vous aider à découvrir de nouvelles opportunités;
  • de recevoir une invitation personnelle pour l’événement durant lequel l’ensemble des résultats seront présentés;
  • de contribuer à la toute première enquête scientifique belge qui cartographie l’implémentation des Objectifs de développement durable au sein des organisations belges.

Cliquez ici pour participer au Baromètre des ODD 2018.

Vos noms et adresses e-mail seront uniquement utilisés pour vous faire parvenir les résultats et l’invitation.
Vous avez encore des questions ? Contactez Eva Geluk: Eva.Geluk@ams.ac.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originele bron/Source originale: https://www.antwerpmanagementschool.be/pers/sdg-barometer-belgium-2018/ 

Tags: